Concurs Fotogràfic FotoCeIDe

Dins de la programació del 50 aniversari del CID, es convoca el concurs de fotografia científica FotoCeIDe que pretén mostrar una visió artística i estètica a través de la fotografia de l’activitat científica quotidiana del conjunt de les persones que integren els instituts i serveis del centre i la divulgació del treball que es realitza.

La participació està oberta a qualsevol persona que treballi en el CID, funcionaris, laborals o becaris. Les imatges hauran d'estar relacionades amb la investigació científica, les persones que la realitzen, la instrumentació i instal·lacions, qualsevol activitat de suport desenvolupada en el centre (seguretat i prevenció, informàtica, neteja, magatzem,...), o els processos de mostreig en espais exteriors, d'expressió artística en aquests aspectes o de recuperació de la memòria històrica del centre.

 Bases FotoCeIDe 

 

 

Dades personals
Lloc de treball
Número de telèfon interior del CID o extensió trucant de fora
Fotografia 1
títol de la fotografia
Petita ressenya o comentari de la fotografia
Las fotografías, en alta calidad, se enviarán en archivos con formato JPG junto al formulario. Las imágenes deberán tener un tamaño mínimo de 1.800 píxeles por el lado más corto, una resolución mínima de 300dpi y el archivo no deberá superar los 5 MB de tamaño.
Els fitxers han de ser de menys de 5 MB.
Tipus de fitxers permesos: jpg jpeg.
Fotografia 2
títol de la fotografia
Petita ressenya o comentari de la fotografia
Las fotografías, en alta calidad, se enviarán en archivos con formato JPG junto al formulario. Las imágenes deberán tener un tamaño mínimo de 1.800 píxeles por el lado más corto, una resolución mínima de 300dpi y el archivo no deberá superar los 5 MB de tamaño.
Els fitxers han de ser de menys de 5 MB.
Tipus de fitxers permesos: jpg jpeg.
Fotografia 3
títol de la fotografia
Petita ressenya o comentari de la fotografia
Las fotografías, en alta calidad, se enviarán en archivos con formato JPG junto al formulario. Las imágenes deberán tener un tamaño mínimo de 1.800 píxeles por el lado más corto, una resolución mínima de 300dpi y el archivo no deberá superar los 5 MB de tamaño.
Els fitxers han de ser de menys de 5 MB.
Tipus de fitxers permesos: jpg jpeg.