I Workshop IQAC’17

Celebrem les primeres Jornades IQAC, on diversos caps de grup ens explicaran les línies principals de les seves recerques. Aquestes Jornades han estat proposades per la direcció del centre per tal de donar-nos a conèixer millor tots plegats.

Les Jornades duraran tot el dia, i constaran de presentacions orals i pòsters. Disposem d’uns 20 plafons per penjar tots els pòsters, per tant recomanem que en presenteu un per grup. Els pòsters romandran penjats tota la setmana de les Jornades, del 5-9 de Juny.

Pel que fa a les presentacions, trobareu el programa final en el fitxer adjunt.

 I Workshop IQAC programme 

 

Date: 
08/06/2017
Type: 
Taller
Published: 
Saturday, 20 May 2017