Biblioteca

Click to access the CID-CSIC library website

 

INFORMACIÓ GENERAL

La biblioteca del CID està especialitzada en Ciència i Tecnologies químicas i forma part de la xarxa de biblioteques del CSIC. El fons de la biblioteca  està integrat al catàleg colectiu informatitzat de la xarxa de biblioteques del CSIC.

 

USUARIS

La biblioteca roman oberta a tot el personal del CID així com als usuaris que pertanyen a d'altres instituts del CSIC i centres d'investigació o acadèmics depenents d'altres organismes.

 

SERVEIS

Sala de lectura, accés a catàlegs propis i externs, recerques en bases de dades, préstec personal i préstec interbibliotecari.

• Préstec personal: Permet als usuaris utilitzar les col·leccions de seva biblioteca fora d'ella en el nombre, temps i condicions que determina la normativa de la Xarxa.

• Préstec Interbibliotecari i accés al document extern: Posibilita la consulta, mitjançant originals o reproduccions, de materials no disponibles en la biblioteca sol·licitant-los a d'altres proveïdors de documents.

 

PERSONAL:

Fernando del Blanco

Bismut / Bismuto / BismuthBor / Boro / BoronLiti / Litio / LithiumOxigen / Oxígeno / OxygenTel·luri / Telurio / TelluriumCalci / Calcio / Calcium