Objectius

El Centre d'Investigació i Desenvolupament coordina els serveis comuns compartits pels dos Instituts que actualment hi formen part, IQAC i IDAEA, a través de dos funcions principals:

  • Proporcionant serveis científico-tècnics i administratius als Instituts, en col·laboració amb les seves estructures pròpies.
  • Gestionant les instalacions científico-tècniques al seu càrrec.

Aquests serveis es poden enumerar de la següent manera:

Serveis generals:
- Informàtica
- Manteniment
- Prevenció de Riscos Laborals
- Gestió administrativa

Serveis de suport a la recerca
- Qualitat en Investigació
- Biblioteca i documentació
- Animalari i Serveis de Cultius in vitro
- Radioactivitat